Road Master >>-- Green Master


StenplockareGreenmaster

Med stenplockaren samalar du effektivt upp sten från 25mm till 250mm. Stenplockaren är självlastande och konstruerad med så få rörliga delar som möjligt något som skapar låga underhållskostander.

Maskinens förmåga att skilja jord och sten beror på den speciella rotorn med patenterade fjädrar och tänder. Därigenom sparas värdefull matjord och maskinen kan köras med gott resultat, även under ogynsamma förhållanden.

Korta fakta:
- Enmansbetjänad med kapacitet från 25-50 ton/h
- Lågt marktryck beroende på val av hjulutrustning
- Tipphöjd 2.5 meter